Дома| Вести| Контакт| Кошничка|Македонски [ + ]
Најнови вести Сите вести
Натпревари - Основно школо

ОПШТИНСКИ НАТПРЕВАР ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОД СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ВО УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА

ПОЧИТУВАНИ
На 28.01.2017 година ќе се одржи ТРЕТИОТ општински натпревар за учениците од средното образовани. ПОВЕЌЕ   види ТУКА.
ПРИЛОГ
Решенија на задачите од рубриките: РУБРИКА ЗАДАЧИ и КОНКУРСНИ ЗАДАЧИ од СИГМА бр.105. 
Рубрика задачи      види тука
Конкурсни задачи  види тука
Со почит Алекса Малчески
____________________________________________________________________________
ПОЧИТУВАНИ
Наскоро од печат че излезе книгата
Меѓународен математички натпревар кенгур 2014-2015. Книгата е наменета за НАГРАДИ за учениците кои учествувале на меѓународниот натпревар Кенгур, а се натпреварувале на албански мајчин јазик. Секој ученик кој се натпреваруал ќе добие по една книга. 
Повеќе види тука. 

Со почит Алекса Малчески

20/01/2017

Останато

ОЛИМПИЈАДИ 2017-припреми/НУМЕРУС 42-3/НАТПРЕВАРИ ВО СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

ПОЧИТУВАНИ
Во печат влезе третиот број на Нумерус 42-3 за учебната 2016/2017 година. Предвидено е да биде испорачан со почетокот на второто полугодие. 
Со почит Алекса Малчески
____________________________________________________________________________
ПОЧИТУВАНИ

Пред нас се наоѓа пролет богата со многу натпревари и олимпијади во организација на Сојузот на математичари на Македонија. Искуството покажа дека успехот на барем еден меѓународен натпревар, има големо значење за секој поединец одвоено. ВО ерата на информатичка технологија и преснажна електронска комуникација на ниво на свет, секако дека успесите на овие натпревари се презначајни за изградба на успешна кариера на еден млад човек. Секако дека СММ се годее со нашите поранешни натпреварувачи кои изградија успешна меѓунаордна кариера, низ мередијаните на целиот свет, а многу од нив веќе се на тој пат... СММ ја зголеми понудата на такви натпревари за да бројот на успешни наши ученици идни академски граѓани е што поголем...  Секако дека голем е успехот на менторите на учениците учесници на олимпијади, иако индиректно. Тоа е нешто што меноторот и ученикот го паметат целиот свој живот, посебно од средината-ШКОЛАТА ОД КОЈА ПОТЕКНУВААТ... 
Во прилог се тестови со олимписки задачи,како скромна поддршка во успехот на нашите ученици на овие натпревари. 
припремен тест број 1    види тука
припремен тест број 2    види тука
припремен тест број 3    види тука
припремен тест број 4    види тука
припремен тест број 5    види тука
припремен тест број 6    види тука
припремен тест број 7    види тука
припремен тест број 8    види тука

Решенијата на тестовите д ас испраќаат на електронската адреса natprevari.smm@gmail.com. Потоа ќе ви се испраќаат официјалните решенија на задачите.
Со почит Алекса Малчески
____________________________________________________________________________
НАТПРЕВАРИ ПО МАТЕМАТИКА ВО СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ВО УЧЕБНАТА 2016/2017 година
На прагот сме на нова натпреварувачка сезона во натпреварите по математика за учениците од средното образование. Како што е вообичаено во последните неколку години, на почеток се одржуваат ОПШТИНСКИОТ НАТПРЕВАР за учениците од средното образование а за неполн месец по него и РЕГИОНАЛНИОТ НАТПРЕВАР за учениците од средното образование. Токму тие два натпревари се двата најклучни натпревари за анимирање и подигнување на млад кадар во државата од областа на математиката, информатиката, техниката, технологијата, економијата. Сојузот на математичари на Македонија им благодари на сите училишта домаќини на овие натпревари, посебно на секогаш ПРЕСРЕТЛИВИТЕ Директори на училиштата, и секако професорите по математика кои секогаш се на висина на задачата. Во прилог се списоци на домаќини за ОПШТИНСКИОТ НАТПРЕВАР и РЕГИОНАЛНИОТ НАТПРЕВАР. Пријавувањето може да почне. 
список на домаќини за општинскиот натпревар-средно образование         види тука
список на домаќини за регионалниоот натпревар-средно образование     види тука

Со почит Алекса Малчески

14/01/2017

Останато

СРЕЌНА НОВА 2017, ПЛАКЕТА

       С Р Е Ќ Н А    Н О В А     2017
       Сојузот на математичари на Македонија им ја честита Новата година на сите натпреварувачи. Успех на наредните натпревари, олимпијади, успех во редовното школување... На сите професори и љубители на математиката им пожелува среќа, здравје и успех во животот и кариерата. 
       Со почит Алекса Малчески
____________________________________________________________________________

ПОЧИТУВАНИ

На Сојузот на математичаари на Македонија муе доделена ПЛАКЕТА  во знак на ПРИЗНАНИЕ И БЛАГОДАРНОСТ ЗА УСПЕШНА СОРАБОТКА со 
    ПРИРОДНО МАТЕМАТИЧКИОТ ФАКУЛТЕТ-СКОПЈЕ
Плакетата е доделна по повод 70 години постоење и работа на една од најстарите ВИСОКОБРАЗОВНИ ИНСТИТУЦИИ во Република Македонија-Природно мтематичкиот факултет во Скопје. Плакетата ја врачи ДЕКАНОТ на факултетот
    ПРОФ.Д-Р ИЦКО ЃОРГОСКИ
повеќе види тука
Со почит Алекса Малчески
____________________________________________________________________________
Почитувани
Сојузот на математчари на Македонија-член на ЕВРОПСКАТА МАТЕМАТИЧКА АСОЦИЈАЦИЈА (EMS).
Повеќе види на страната на EMS:
   http://www.euro-math-soc.eu/
   http://www.euro-math-soc.eu/corporate-members-list
Со почит Алекса Малчески
  

01/01/2017

Натпревари - Основно школо

НОВИ КНИГИ,ТРЕНИНГ ЗАДАЧИ ЕВРОПСКИ МАТЕМАТИЧКИ КУП

ВАЖНО-ПРИЈАВЕНИ УЧЕНИЦИ ЗА Европски Математички Куп-2016
Почитувани
Во прилог е списокот на пријавени учесници за учество на Европскиот математички куп. Доколку некој ученик се пријавил за оваа меѓународна олимпијада, а не е на овој список, се замолува да испрати дополнителен меил на адреса: natprevari.smm@gmail.com. 
ВО текот на утрешниот ден(до 23:59 часот) во електронска форма секој ученик одвоено ќе добие писмо покана за учество на натпреварот. На писмото покана треба соодветно да се одговори. 
Пријавени ученици: види тука 
Со почит Алекса Малчески
____________________________________________________________________________
НУМЕРУС 2016/2017
Почитувани, тиражот на првиот број на Нумеус 42-1 е распродаден. Ќе се прави допечатување на бројот. Краен датум на примање на нарачки за дополнително испечатениот број е 10.12.2016 година. По овој датум за истиот нема да се примаат нарачки. 
Со почит Алекса Малчески
____________________________________________________________________________
БАЛКАНСКА МАТЕМАТИЧКА ОЛИМПИЈАДА 2017 (BMO 2017)
Во периодот од 02.05.2017-07.05.2016 во Охрид ќе се одржи 34-тата Балканска математичка олимпијада. Освојувањето на одличје на било која олимпијада е настан кој се памети целиот живот. Нашата земја на оваа олимпијада има право да учествува со две репрезентации, односно со 12 натпреварувачи. Секако дека тоа е добра можност поголем број наши ученици да освојат едно од трите највисоки одличја. Репрезентациите ќе бидат избрани според постигнатите резултати од одржаните натпревари предвидени за оваа година, непосредно пред одржување на олимпијадата
Со почит Алекса Малчески
____________________________________________________________________________
ПОЧИТУВАНИ

Од печат излегоа два наслови наменети за припрема за ОЛИМПИЈАДИ, на сите нивоа. Се надеваме дека истите се скромен придонес за успешна припремаи настап на нашите олимпијци за олимипијадите кои следуваат во оваа и во наредните години. 
Функции и функционални равенки                                       повеќе: види тука
Елементарни алгебарски и аналитички неравенства         повеќе: види тука
КНИГИТЕ ВО НОРМАЛНА ПРОЦЕДУРА МОЖЕ ДА СЕ НАБАВАТ ПРЕКУ ОВОЈ САЈТ.
Со почит Алекса Малчески

____________________________________________________________________________
ПОЧИТУВАНИ
НА 10.12.2016 година ќе се одржи овогодишниот Европски математички куп 2016. Во приог се тестови за припрема за истиот, со кои се надеваме дека даваме сромен придонес за постигнување на што подбри резултати на нашите ОЛИМПИЈЦИ. 
единеаесетти тест види тука
дванаесетти тест   види тука
тринаесетти тест   види тука
четиринаесетти тест   види тука
петнаесетти тест         види тука
шеснаесетти тест        види тука
седумнаесетти тест    види тука
осумнаесетти тест      види тука
деветнаесетти тест      види тука
дваесетти тест              види тука
дваесетипрви тест        види тука
дваесетивтори тест        види тука
дваесетитрети тест        види тука
дваесет и четврти           види тука
дваесет и петти                види тука
дваесет и шести               види тука
дваесет и седми               види тука
дваесет и осми                 види тука
дваесет и деветти             види тука
триесетти       &n

09/12/2016

За нас

Сојузот на математичари на Македонија е здружение на граѓани математичари од Македонија, настанат со здруженија на граѓани, организирани во друштва на математичари во градовите од Македонија, заради усогласување и остварување на своите интереси и заради вршење на дејности и активности кои се стремат кон негување популаризација и унапредување на математиката и нејзина примена.

Зачленете се и добивајте вести за сите нови книги и списанија.

Бидете секогаш информирани.