Дома| Вести| Контакт| Кошничка|Македонски [ + ]
Дома  |  Списанија  |  Нумерус

Главен и одговорен уредник: д-р Ристо Малчески

Oдговорен уредник: д-р Алекса Малчески

Уредувачки одбор: д-р Весна Манова Ераковиќ, д-р Зоран Трифунов, д-р Татјана Атанасова Пачемска, д-р Валентина Миовска, д-р Слаѓана Брсакоска, д-р Љупчо Настовски, д-р Мартин Шоптрајанов, д-р Ѓорѓи Маркоски, д-р Методи Главче, м-р Анета Гацовска, м-р Петар Соколоски, д-р Бојан Прангоски, м-р Сања Костадинова, м-р Даниел Велинов, м-р Зоран Мисајлевски, м-р Павел Димовски, м-р Слободан Филипоски, м-р Катерина Аневска, м-р Емилија Камчева, м-р Лимонка Лазарова, м-р Сања Пачемска, Јасмина Маркоска, Златко Петковски, Петре Крстески

Компјутерска обработка: Ристо Малчески и Алекса Малчески

Нумерус бр.1 2014_2015 година

Содржината на бројот и графичкото решение на истиот можете да го видете со кликање во делот вести.  ... Повеќе

75,00 МКД Додај во кошничка

Нумерус 40-2_2014

НУМЕРУС_40_2С О Д Р Ж И Н А1. Методи Главче: Пресметување на збирови 12. XXXII егионален натпревар по математика за ученицитеод основно ... Повеќе

75,00 МКД Додај во кошничка

Нумерус 40_3_2014/2015

Нумерус број 40_3 од учебната 2014/2015 година. Како во секој број на нумерус во него се поместени голем број на интересни содржини, ... Повеќе

75,00 МКД Додај во кошничка

Нумерус 41_1

Нумерус 41_1_2015/2016Прв број од популарното математичко списание за учениците од основното образование за учебната 2015/2016 година. За содржина ... Повеќе

75,00 МКД Додај во кошничка
Страни: 12>

Зачленете се и добивајте вести за сите нови книги и списанија.

Бидете секогаш информирани.