Дома| Вести| Контакт| Кошничка|Македонски [ + ]
Дома  |  Списанија  |  Сигма

Главен и одговорен уредник: д-р Ристо Малчески

Oдговорен уредник: д-р Алекса Малчески

Уредувачки одбор: д-р Весна Манова Ераковиќ, д-р Зоран Трифунов, д-р Татјана Атанасова Пачемска, д-р Валентина Миовска, д-р Слаѓана Брсакоска, д-р Љупчо Настовски, д-р Мартин Шоптрајанов, д-р Ѓорѓи Маркоски, д-р Методи Главче, м-р Анета Гацовска, м-р Петар Соколоски, д-р Бојан Прангоски, м-р Сања Костадинова, м-р Даниел Велинов, м-р Зоран Мисајлевски, м-р Павел Димовски, м-р Слободан Филипоски, м-р Катерина Аневска, м-р Емилија Камчева, м-р Лимонка Лазарова, м-р Сања Пачемска, Јасмина Маркоска, Златко Петковски, Петре Крстески

Компјутерска обработка: Ристо Малчески и Алекса Малчески

СИГМА 109

Нов број од научно популарното списание СИГМА. Сигма бр. 107 поседува бројни записи од областа на математиката и бројни задачи кои ќе би ... Повеќе

90,00 МКД Додај во кошничка
Pages: <12

Зачленете се и добивајте вести за сите нови книги и списанија.

Бидете секогаш информирани.