Дома| Вести| Контакт| Кошничка|Македонски [ + ]
Дома  |  Вести

ФИНАЛЕН КРУГ НА КЕНГУР-ФИНАЛНИ РЕЗУЛТАТИ

Бравурозна атмосфера. Многу натпреварувачи, многу наставници, многу родители-прекрасно доделување на одличјата, презадоволни инатпреварувачи, и родители, и наставници.... и што и да кажуваме не може да го опише вчерашното доживување... Среќно натпреварувачи, наредната година поорганизирани а со тоа и подобри ќе бидат и резултатите...
Се поделија 202 медаљи, 303-дипломи, потврди, сертификати.... 
резултати финален круг на КЕНГУР 2018. 
категорија bejamin      види тука
категорија ecolier        види тука
категорија cadet          види тука
категорија junior          види тука
категорија senior         види тука
Секоја недоследност на доделените одличја ќе биде навремено исправена. 
Со почит
Алекса Малчески

11/06/2018

ФИНАЛЕН КРУГ КЕНГУР-ФИНАЛНО СООПШТЕНИЕ

ПОЧИТУВАНИ
СММ ги известува сите лица кои уплатиле за ФИНАЛНИОТ КРУГ на меѓународниот натпревар Кенгур 2018, дека во 09:00 часот оние кои улатиле за натпреварот МОРА да бидат присутни во холот на универзитетот ФОН во Скопје. 
Во истиот час ќе отпочне распоредувањето на учениците. Натпреварот почнува во 10:00 часот. 
Ве молиме за уредно присуство. 
Со почит 
Алекса Малчески

08/06/2018

СЕРТИФИКАТИ И ДИПЛОМИ_ПОДИГАЊЕ

Почитувани колеги
Ве известуваме дека заврши процесот на изработка и распоредување на вашите одличја од овогодишните натпревари. Сакме да ве известиме дека заврши и процесот на ДОСТАВУВАЊЕ НА ваши реакции по изработените одличја. СММ повеќе не прифаќа никакви реакции на изработените дипломи и сертификати. 
НАЧИН НА ПОДИГАЊЕ НА ОДЛИЧЈАТА
1. Одличјата се подигаат во текот на месец јуни, секој работен ден во периодот од 12:00 до 13:30 часот во просториите на СММ почнувајќи од 06.06.2018. 
2.Секој што има специјални барања мора да се јави на телефонот 075321093 и специјално да се договори околу нашинот на подигање. 
3.Секоја школа мора да определи лице кое ќе ги подигни материјалите. При подигањето мора да има лична карта за да се евидентира. 
4.Секој подигач на материјалите мора да пополни и потпиши лист со кој се докажува дека ги извршил дејствијата. 
По спроведување на целата постапка СММ не сноси никакви одговорности за материјалите што се подигнати.  
Со почит 
Алекса Малчески

05/06/2018

СЕРТИФИКАТИ за ТЕСТАТОРИ, КОМИСИИ ЗА ПРЕГЛЕДУВАЊЕ и ОЦЕНА, КОМИСИИ ЗА ОДЛУЧУВАЊЕ ПО ПРИГОВОРИ СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ, СЕРТИФИКАТИ ММО и ЈММО 2018

ПОЧИТУВАНИ
Сојузот на математичари на Македонија, во рамките на своите скромни можности, од пристигнатите материјали ги издава следните сертификати за наставниот кадар во СРЕДНИТЕ ШКОЛИ. 
сертификати     види тука
сертификати ММО 2018       види тука
сертификати ЈММО 2018     види тука
Време за приговори е 04.06.2018 исто како и во претходните меилови. 
Со почит
Алекса Малчески
PS. СММ ве известува дека сите пријавени СЕРТИФИКАТИ и ДИПЛОМИ на овој сајт, т.е. сите документи кои се пријавени во ПДФ формат на овој сајт, се изработени и во ХАРТИЕНА ФОРМА. Предметните наставници или било кои претставници на школите не треба да ги печатат истите во било каква хартиена форма. 
__________________________________________________________________________

04/06/2018

Страни: ‹ First <34567> Last ›

Зачленете се и добивајте вести за сите нови книги и списанија.

Бидете секогаш информирани.