Дома| Вести| Контакт| Кошничка|Македонски [ + ]
Дома  |  Вести

Резултати од Општинскиот натпревар по математика за учениците од основното образование по општини

Резултати од Општинскиот натпревар по математика за учениците од основното образование што се одржа на 23.04.2014 година, по општини: 
аеродром     берово    битола     богданци      кисела_вода   зелениково    студеничани  
босилово      бутел      чаир         чашка            центар            центар жупа  чучер сандево 
дебар            дебрца   делчево   дојран           дем. капија      демир хисар  долнени           
гази баба      гостивар градско    гевгелија       Ѓ.Петров          илинден         јегуновце
карбинци      карпош   кочани      конче            кавадарци        кратово         кривогаштани
крушево        лозово    куманово  м_брод         тетово     &a

03/05/2014

Резултати од општинскиот натпревар по математика за учениците од основното образовани

На 23.04.2014 година во Република Македонија се одржа Првиот општински натпревар за учениците од основото образование. На истиот учествуваа преку 3050 ученици од четврто до осмо одделение. Сите чинители на натпреварот: одговорни наставници за одржување на натпреварот, раководен кадар на училиштатат во кои се одржа натпре-ваорт, ментори, комисии за прегледување, комисии за одлучување по приговори пока-жаа висок професионализам, што може да се види од резултатите од натпреварот, како по бројот на освоени поени на учениците така и по бројот на учесници на натпреварот. Во продолжение заради хитност се дадени резултатите од натпреварот при што општи-ните се групирани по регионите во кои припаѓаат. 
регион Берово  регион Битола        регион Велес   регион Гевгелија     регион Гостивар  
регион Дебар    регион Кавадарци  регион Кочани регион Кр. Паланка регион Куманово
регион Охрид    регион Карпош       регион К.Вода  регион Чаир             регион Ск. Центар
регион Струга   регион Струмица   регион Тетово  регион Штип            регион Прилеп 
регион Ск. Гази Баба 

27/04/2014

Соопштение_табели

Почитувани колеги
Времето помеѓу одржувањето на Општинскиот натпревар за учениците од основото образование и Регионалниот натпревар за учениците од основото образование е кратко. Резултатите од Општинскиот натпревар за учениците од основото образование треба да се обработат и објават на време. Заради тоа најдобро е резултатите да бидат внесени во унифицирани табели во сите општини. Табелите ќе бидат поставени на стрната www.smm.org.mk, кои треба да ги употребите. 

21/04/2014

Општински натпревар за ученици од основното образование 23.04.2014 година

Општини во кои ќе се одржи натпревар а не беа на претходниот список
Карпош_натпреварот ќе се одржи во ОУ Владо Тасевски
Кисела Вода_натпреварот ќе се одржи во ОУ Кирил Пејчиновиќ
Гази Баба_натпреварот ќе се одржи на Природно математичкиот факултет
Бутел_натпреварот ќе се одржи на  Природно математичкиот факултет
Сопиште_натпреварот ќе се одржи на  Природно математичкиот факултет
Сарај-натпреварот ќе се одржи на  Природно математичкиот факултет
Арачиново_натпреварот ќе се одржи на  Природно математичкиот факултет
За општините за кои натпреварот ќе се одржи на  Природно математичкиот факултет, учениците ќе бидат примени на натпревар исклучиво ако се во придружба на своите ментори. 

22/04/2014

Страни: ‹ First <8283848586> Last ›

Зачленете се и добивајте вести за сите нови книги и списанија.

Бидете секогаш информирани.