Дома| Вести| Контакт| Кошничка|Македонски [ + ]
Дома  |  Вести

Резултати од Регионалиот натпревар за учениците од основното образование по одделенија

На Регионалниот натпревар за учениците од основното образование во учебната 2013-2014 година по оддленија улениците ги постигнаа следните резултати:
   IV         одделение
   V          одделение
   VI         одделение
   VII        одделение
   VIII(9)   одделение
   VIII(8)   одделение

07/05/2014

Резултати од регионалниот натпревар за учениците од основното образование

На 03.05.2014 година во Република Македонија се одржа Регионалниот натпревар за учениците од основното образование. Учениците по региони ги постигнаа следните резултати:
берово           битола           велес             гази баба           гостивар            гевгелија
дебар             кавадарци     кочани           кр.паланка         куманово           охрид
прилеп           ск.-карпош     ск.-к.вода      ск.-чаир              ск.-центар         струга
струмица       тетово           штип    

07/05/2014

Регионален натпревар по математика за учениците од основното образование_писмо покана

Покана за учество на Регионалниот натпревар за учениците од основното образование во учебната 2013/2014 година, по региони:
Берово                     Битола                   Велес                               Гевгелија  
Гостивар                  Дебар                     Кавадарци                       Кочани
Крива Паланка         Куманово               Охрид                               Прилеп             
Карпош                     Кисела Вода          Гази Баба                        Чаир                  
Центар                     Струга                    Струмица                        Тетово             Штип

29/04/2014

Регионален натпревар по математика за учениците од основното образование

Врз основа на резултатите од одржаниот Општински натпревар по математика за учениците од основнот образование од 23.04.2014 година и членовите 6ц, 7 и 8 од Правилникот за организирање и изведување на натпревари во основно образование, учесници на регионалниот натпревар што ќе се одржи на 03.05.2014 година, се следните ученици, по региони: 
Берово            Битола       Велес        Гевгелија    Гостивар    Дебар    Кавадарци    Кочани   
Кр. Паланка    Куманово   Охрид        Прилеп       Карпош       К.Вода   Г.Баба           Чаир
Центар           Струга        Струмица  Тетово        Штип

30/04/2014

Страни: ‹ First <8384858687> Last ›

Зачленете се и добивајте вести за сите нови книги и списанија.

Бидете секогаш информирани.