Дома| Вести| Контакт| Кошничка|Македонски [ + ]
Дома  |  Вести

Регионален натпревар по математика за учениците од основното образование_писмо покана

Покана за учество на Регионалниот натпревар за учениците од основното образование во учебната 2013/2014 година, по региони:
Берово                     Битола                   Велес                               Гевгелија  
Гостивар                  Дебар                     Кавадарци                       Кочани
Крива Паланка         Куманово               Охрид                               Прилеп             
Карпош                     Кисела Вода          Гази Баба                        Чаир                  
Центар                     Струга                    Струмица                        Тетово             Штип

29/04/2014

Регионален натпревар по математика за учениците од основното образование

Врз основа на резултатите од одржаниот Општински натпревар по математика за учениците од основнот образование од 23.04.2014 година и членовите 6ц, 7 и 8 од Правилникот за организирање и изведување на натпревари во основно образование, учесници на регионалниот натпревар што ќе се одржи на 03.05.2014 година, се следните ученици, по региони: 
Берово            Битола       Велес        Гевгелија    Гостивар    Дебар    Кавадарци    Кочани   
Кр. Паланка    Куманово   Охрид        Прилеп       Карпош       К.Вода   Г.Баба           Чаир
Центар           Струга        Струмица  Тетово        Штип

30/04/2014

Резултати од Општинскиот натпревар по математика за учениците од основното образование по општини

Резултати од Општинскиот натпревар по математика за учениците од основното образование што се одржа на 23.04.2014 година, по општини: 
аеродром     берово    битола     богданци      кисела_вода   зелениково    студеничани  
босилово      бутел      чаир         чашка            центар            центар жупа  чучер сандево 
дебар            дебрца   делчево   дојран           дем. капија      демир хисар  долнени           
гази баба      гостивар градско    гевгелија       Ѓ.Петров          илинден         јегуновце
карбинци      карпош   кочани      конче            кавадарци        кратово         кривогаштани
крушево        лозово    куманово  м_брод         тетово     &a

03/05/2014

Резултати од општинскиот натпревар по математика за учениците од основното образовани

На 23.04.2014 година во Република Македонија се одржа Првиот општински натпревар за учениците од основото образование. На истиот учествуваа преку 3050 ученици од четврто до осмо одделение. Сите чинители на натпреварот: одговорни наставници за одржување на натпреварот, раководен кадар на училиштатат во кои се одржа натпре-ваорт, ментори, комисии за прегледување, комисии за одлучување по приговори пока-жаа висок професионализам, што може да се види од резултатите од натпреварот, како по бројот на освоени поени на учениците така и по бројот на учесници на натпреварот. Во продолжение заради хитност се дадени резултатите од натпреварот при што општи-ните се групирани по регионите во кои припаѓаат. 
регион Берово  регион Битола        регион Велес   регион Гевгелија     регион Гостивар  
регион Дебар    регион Кавадарци  регион Кочани регион Кр. Паланка регион Куманово
регион Охрид    регион Карпош       регион К.Вода  регион Чаир             регион Ск. Центар
регион Струга   регион Струмица   регион Тетово  регион Штип            регион Прилеп 
регион Ск. Гази Баба 

27/04/2014

Страни: ‹ First <8687888990> Last ›

Зачленете се и добивајте вести за сите нови книги и списанија.

Бидете секогаш информирани.