Дома| Вести| Контакт| Кошничка|Македонски [ + ]
Дома  |  Вести

Tеми за натпревари во основното образование 2018/2019 година///Tеми за натпревари во средното образование 2018/2019 година///Правилници за натпревари

ПОЧИТУВАНИ
Следејќи ја традицијата на одржување на математичките натпревари во претходните години, на почеток на оваа учебна година ги определивме темите за натпреаври во основното и средното образование, исто како и во претходните години. Во прилог се темите за натпревари на ОПШТИНСКИ, РЕГИОНАЛЕН и ДРЖАВЕН натпревар за учениците од основното и средното образование. Согласно промените на наставните планови во нашиот образовен систем, СММ го задржува правото на промена на истите доколку за тоа се јави потреба. За истото ќе бидете навремено информирани. 
теми за натпревари за основно образование/Општински,Регионален натпревар  види тука
теми за натпревари во основното образование/Државен натпревар                       види тука
теми за натпревари во средното образование                                                           види тука
Заради комплетност на одржувањето на овие натпревари во прилог се и правилниците за одржување на овие натпревари. Доколку се јави потреба СММ го задржува правото на промена на овие правилници во текот на учебната година. 
правилник за натпревари во основно образовние     види тука
правилник за натпревари во средно   образовние     види тука
Со почит 
Алекса Малчески

21/09/2018

НУМЕРУС 44_1, СИГМА 113

ПОЧИТУВАНИ
Од печат излегоа првите броеви на НАУЧНО-ПОПУЛАРНИТЕ списанија кои се во издание на СММ. Истите можете да ги порачат на стандарден начин како и претходните години. Ви пожелуваме пријатна работа.
списание СИГМА         види тука
списание НУМЕРУС    види тука
Со почит
Алекса Малчески

20/09/2018

Две вести// ИГО 2018 писмо покана//Нумерус број 1, 2018 година

ПОЧИТУВАНИ ОЛИМПИЈЦИ
Во прилог е писмото покана за учество на ИГО 2018 година. На секој натпреварувач во текот на ден 03.09.2018 а ,кој испратил порака за учество на оваа олимпијада истото ќе им биде лично препратено. На сите ОЛИМПИЈЦИ на оваа олимпијада им го честитаме учестото на оваа општо благородна работа. 
писмо покана    види тука
Со почит 
АЛекса Малчески 
____________________________________________________________________________
ПОЧИТУВАНИ НАТПРЕВАРУВАЧИ
Ве известуваме дека во печат влезе првиот број на научно-популарното списание НУМЕРУС 2018 година. Истото содржи низа од интересни содржини кои силно придонесуваат за вашата лична надоградба како индивидуи. Ве покануваме истото да го набавите на стандардните начини како и во претходните години. Условите за набавка се исти како и во претходните години. 
прва подкорица   види тука
Со почит 
Алекса Малчески

01/09/2018

ОПШТИНСКИ, РЕГИОНАЛНИ, ДРЖАВНИ НАТПРЕВАРИ во учебната 2018/2019 година

ПОЧИТУВАНИ
Во прилог, како и секоја година, ве известуваме за термините натпревари и тоа за ОПШТИНСКИ, РЕГИОНАЛЕН и ДРЖАВЕН натпревар, како за учениците од основното така и за учениците од средното образование. Во прилог се двата документи:
натпревари во основно образование 2018/2019 година        види тука
натпревари во средно образование 2018/2019 година          види тука
Со почит 
Алекса Малчески
___________________________________________________________________________
ПОЧИТУВАНИ НАТПРЕВАРУВАЧИ
Во прилог е бодовната скала за натпреварите-ОЛИМПИЈАДИ по математика кои се одржуваат во Република Македонија. Се надеваме дека со јавното објавување се отстрануваат сите дефекти кои би можеле да се појават во текот на годината, а се поврзани со бројот на поени освоени на олимпијадите. 
скала на поени      види тука
Со почит 
Алекса Малчески

30/08/2018

Страни: <1234> Last ›

Зачленете се и добивајте вести за сите нови книги и списанија.

Бидете секогаш информирани.