Дома| Вести| Контакт| Кошничка|Македонски [ + ]
Дома  |  Вести

РЕГИОНАЛЕН НАТПРЕВАР ЗА УЧЕНИЦИТ ОД ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 2019-писма покани//НАТПРЕВАР НА 13.04.2019 година од 09:00 часот

Регионален натпревар за учениците од основното образование 2019-ПИСМА ПОКАНИ
Во прилог се писмата покани за учество на регионалниот натпревар за учениците од основното образование кој ќе се одржи на 13.04.2019 година со почеток во 09:00 часот.
1. Регион Берово, Делчево, Пехчево, Македонска Каменица,                   види тука 
2. Регион Битола, Демир Хисар, Могила, Ресен                                         види  тука 
3. Регион Гевгелија, Богданци, Баландово, Дојран                                     види тука 
4. Регион Гостивар, Врапчиште                                                                    види тука 
5. Регион Кавадарци, Демир Капија, Неготино, Росоман                           види тука 
6. Регион Кочани, Виница, Зрновци, Облешево-Чишиново,                      види тука
7. Регион Крива Паланка, Кратово, Ранковце                                             види тука 
8. Регион Куманово, Старо-Нагоричане                                                       види тука 
9. Регион Прилеп, Крушево, Кривогаштани, Македонски Брод, Долнени  види тука 
10. Регион Центар-Скопје                                                                              види тука 
11. Регион Карпош, Ѓорче Петров                                                                 види тука 
Во прилог се местата на одржување на натпреварите    
места     види тука
Со почит Алекса Малчески

03/04/2019

МАКЕДОНСКА МАТЕМАТИЧКА ОЛИМПИЈАДА 14.04.2019

ПОЧИТУВАНИ 
Во прилог е писмото покана за учество на Македонската математичка олимпијада 2019. Истата ќе се одржи како што е највено во писмото покана. 
писмо покана   види тука     без печат
писмо покана   види тука     со печат
Се замолуваат учениците кои се учесници на овој настан на време да бидат приутни на оваа манифестација, зарди навремено сместување и почнување на истата. 
Сите ученици кои имаат право а не се на овој список своето учество да го најват како што е нагласено во писмото. 
Со почит 
Алекса Малчески
_________________________________________________________________________
ОД СВЕТОТ НА МАТЕМАТИКАТА//ПРОМЕНА НА ВЕСТА
Почитувани олиомпијци
Ве известуваме дека Медитеранската математичка олимпијада 2019 ќе се одржи на 24.04.2019(среда) година со почеток во 12:00 часот. 
медитеранска математичка олимпијада      види тука
Доволно време да се припремите за завршните чекори на овие манифестации и што поспремни да дојдете на истите. 
Со почит 
Алекса Малчески

24/03/2019

ОЛИМПИЈАДА ПО ФИНАНСИСКА МАТЕМАТИКА И АКТУРАСТВО

ОД СВЕТОТ НА МАТЕМАТИКАТА-ОЛИМПИЈАДА ПО ФИНАНСИСКА МАТЕМАТИКА
Почитувни колеги, ОЛИМПИЈЦИ, македонска јавност
Во прилог го поставуваме списокот на пријавени учесници за ОЛИМПИЈАДАТА ПО ФИНАНСИСКА МАТЕАМТИКА.

список на пријавени кандидати    види тука
дополнет список за пријавени кандидати   види тука

Можда дел од колегите кои ги пријавија сопствените кадидати не се на овој список. Тоа е поради големиот број на податоци кои се присутни на нашите сајтови. Заради тоа, ги ПОВИКУВАМ СИТЕ КАНДИДАТИ КОИ САКААТ да учествуваат на оваа најпрестижна манифестација од областа на финансиската математика во ЕВРОПА да дојдат на ден 23.03.2019 година на ФОН УНИВЕРЗИТЕТ во 10 часот(почеток на натпреварот) и да се натпреваруваат. 
СО почит 
Алекса МАлчески

22/03/2019

КОНЕЧЕН ДАТУМ ЗА МАТЕМАТИЧКИОТ НАТПРЕВАР: РЕГИОНАЛЕН НАТПРЕВАР ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОД ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 2019

ПОЧИТУВАНИ
После промената на датумот за Регионалниот натпревар по математика за учениците од основното образование настанаа многу коментари, меѓу кои некои беа и неприкладни. Да ве известиме дека таа промена не е по наша вина, т.е. не можеме да реагираме на некои одлуки кои ги носат други органи и тела. Едноставно бевме принудени да направиме промена. Ве известуваме дека го објавуваме КОНЕЧНИОТ, т.е. КОНЕЧНИТЕ термини за натпреварите од основното образование
    -РЕГИОНАЛЕН НАТПРЕВАР       13.04.2019
    -ДРЖАВЕН НАТПРЕВАР              11.05.2019
Овие термини не се менуваат. Да напоменеме дека СММ е органзиација со строги принципи на работа, која е одговорна за своите постапки. 
Со почит 
Алекса Малчески

21/03/2019

Страни: <12345> Last ›

Зачленете се и добивајте вести за сите нови книги и списанија.

Бидете секогаш информирани.