Дома| Вести| Контакт| Кошничка|Македонски [ + ]
Дома  |  Вести

РЕЗУЛТАТИ РЕГИОНАЛЕН НАТПРЕВАР ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ 2018-ФИНАЛНИ РЕЗУЛТАТИ

На ден 31.03.2018 година во Република Македонија во демократска атмосфера се одржа овогодишниот Регионален натпревар за учениците од основното образование. СММ им благодари на сите учесници на овој натпревар кој се одржа во 22 региони. Во прилог се резултатите од натпреварот. 
РЕЗУЛТАТИ
12. Регион Кисела Вода, Зелениково, Студеничани                                      види  тука
13. Регион Штип, Карбинци, Пробиштип                                                         види  тука
14. Регион Струга, Вевчани                                                                              види  тука
15. Регион Струмица, Василево, Босилево, Ново Село, Радовиш, Конче   види  тука
16. Регион Велес, Лозово, Чашка, Градско, Св. Николе                                види  тука
17. Регион Тетово, Јегуновце, Теарце, Брвеница                                           види  тука
18. Регион Гази Баба, Илинден, Петровец                                                      види  тука
19. Регион Бутел, Чаир, Чучер Сандево, Шуто Оризари                                види  тука
20. Регион Дебар, Маврово-Ростуше, Центар Жупа                                       види  тука
21. Регион Аеродром                                                                                         види  тука
Во прилог се и вкупните списоци по одделенија поединечно. 
VI   одделение    види тука
VII  одделение    види тука
VIII одделение    види тука
IX   одделение    види тука
СММ го задржува правото на промена на вестите, согласно правилникот за натпревари во основното образование.
Со почит Алекса Малчески

06/04/2018

РЕЗУЛТАТИ РЕГИОНАЛЕН НАТПРЕВАР ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ 2018-ФИНАЛНИ РЕЗУЛТАТИ

На ден 31.03.2018 година во Република Македонија во демкратска атмосфера се одржа овогодишниот Регионален натпревар за учениците од основното образование. СММ им благодари на сите учесници на овој натпревар кој се одржа во 22 региони. Во прилог се резултатите од натпреварот. 
РЕЗУЛТАТИ
1. Регион Берово, Делчево, Пехчево, Македонска Каменица,                      види тука
2. Регион Битола, Демир Хисар, Могила, Ресен                                            види тука
3. Регион Гевгелија, Богданци, Баландово, Дојран                                        види тука
4. Регион ГОстивар, Врапчиште                                                                      види тука
5. Регион Кавадарци, Демир Капија, Неготино, РОсоман                             види тука 
6. Регион Кочани, Виница, Зрновци, Облешево-Чишиново,                         види тука 
7. Регион Крива Паланка, Кратово, Ранковце                                                види тука
8. Регион Куманово, Старо-Нагоричане                                                         види тука
9. Регион Прилеп, Крушево, Кривогаштани, Македонски Брод, Долнени    види тука
10. Регион Центар-Скопје                                                                                 види тука
11. Регион Карпош, Ѓорче Петров                                                                   види тука

06/04/2018

МАКЕДОНСКА МАТЕМАТИЧКА ОЛИМПИЈАДА

ПОЧИТУВАНИ ОЛИМПИЈЦИ
Сојузот на математичари на Македонија ВЕ ИЗВЕСТУВА ДЕКА МАКЕДОНСКАТА МАТЕМАТИЧКА ОЛИМПИЈАДА 2018 ќе се одржи на 21.04.2018 година на Универзитетот ФОН. Почеток на натпреварот е во 09:30 часот. 
Се замолуваат сите учесници на олимпијадата да бидат присутни во 08:50 часот за да може да се направи ефективно сместување на истите. 
Со почит 
Алекса Малчески

01/04/2018

РЕГИОНАЛЕН НАТПРЕВАР ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОД ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 2018-ПОСЛЕДНА ВЕСТ

ПОЧИТУВАНИ 
Во прилог е писмото покана за учество на Регионалниот натпревар за учениците од основното образование. Писмото во текот на утрешниот ден ќе биде дистрибуирано и по ПОШТА. 
Покрај писмото за регионален натпревар го има и писмото за последната олимпијада за оваа година а која е од интернационален карактер: МЕДИТЕРАНСКА МАТЕМАТИЧКА ОЛИМПИЈАДА. 
писма    види тука
Со почит Алекса Малчески

27/03/2018

Страни: <12345> Last ›

Зачленете се и добивајте вести за сите нови книги и списанија.

Бидете секогаш информирани.